Türkiye'nin İlk ve Tek Web Tabanlı Merkezi Muhasebe Sistemi

x
E-Dönüşüm
Kaynaklar
Destek Talep
Tanıtım Talep
 

Bağımsız Denetim Üyelik ve Fiyatlandırma

Luca Denetim Yazılımı PDF Yazdır e-Posta

LUCA BAĞIMSIZ DENETİM YAZILIMI İŞLEYİŞİ

 

TÜRMOB-TESMER tarafından geliştirilen Luca Bağımsız Denetim Yazılımı uzak masaüstü bağlantısıyla çalışmaktadır.

Luca Bağımsız Denetim Yazılımı ile Türkiye Denetim Standartları ve Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde raporlar hazırlanabilir. TFRS çevrimleri yapılabilir. Hata ve hile denetimleri yapılabilir.

Mevzuat takibi ve yazılım geliştirme işlemleri TÜRMOB tarafından gerçekleştirilmektedir.

 

Müşteri Kabul bölümünde; Türkiye Denetim Standartları çerçevesinde müşterinin kabulü ya da reddedilmesi,

Denetim Dosyası Bölümünde; denetim döneminin oluşturulması,

Ön Çalışma ve Planlama bölümünde; Türkiye Denetim Standartları kapsamında bir çalışma planı ve görevlendirme yapılması,

Risk Anketi bölümünde; Türkiye Finansal Raporlama Standartları, İşletme Çevresi, Nakit Döngüsü gibi işletme için risk oluşturabilecek konularda risk tespiti yapılması,

Risk Değerlendirme bölümünde; tespit edilen risklerin hesaplarla ilişkisi ve maddi doğruluk testi ya da kontrol testi uygulanacağına dair risklerin belirlenmesi işlemleri gerçekleştirilir.

Kontrol Testi bölümünde; risklere yönelik sonuçlar değerlendirilmekte,

Maddi Doğruluk Testleri bölümünde;  Luca veya diğer programlar üzerinden aktarılan veriler üzerinden işlem yapılmaktadır.

Çalışma mizanı ve mali tablolar, veriler üzerinden otomatik olarak oluşturulmaktadır.

Mali tabloların dönüşümü için düzeltme fişleri kesilebilmektedir.  

Raporlama bölümünde ise raporlamaya yönelik bilanço sonrası olaylar, işletmenin sürekliliği gibi konular değerlendirilmekte, TFRS bağımsız denetim raporuna yönelik dipnotlar oluşturularak, bağımsız denetim raporuna ulaşılabilmektedir.