E - Defter Uygulaması Yazdır

 

Gelir İdaresi Başkanlığı E – Defter Bilgilendirme Yazısı

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından ortak olarak yayımlanan 1 sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile elektronik defter (e-defter) yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin sitemizde duyurulan format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.

Defterlerin elektronik ortamda hazırlanması için xml formatında bir standart olan ve uluslararası kullanıma sahip XBRL (eXtensible Business Reporting Language) Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili esas alınmıştır.

gerçek kişiler için güvenli elektronik imza veya tüzel kişiler için mali mühür değerinin Elektronik Defter Uygulaması üzerinden bildirimi suretiyle, söz konusu defterin ilgili tüm taraflar nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesi sağlanacaktır. 

Başlangıç aşamasında yevmiye defteri ve büyük defterin elektronik defter kapsamında tutulması öngörülmüş olup, ilerleyen dönemlerde diğer yasal defterlerle ilgili duyuru yapılacaktır.

 

 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği Yazılım Uyumluluk Onayı Şartı

 

İlgili Genel Tebliğ hükümlerine göre elektronik defter tutmak isteyen mükelleflerin; defterlerini oluşturmada, kaydetmede, onaylamada ve muhafaza etmede kullanacakları yazılımların, uyumluluk onayı almış bir yazılım olması gerekmektedir.

Luca Muhasebe Yazılımı da Gelir İdaresinin sayfasında 1.0 versiyonla e - defter uyumlu yazılımlar arasında yayınlanmıştır.

 

Luca E - Defter Üyelik Başvurusu için tıklayınız

 

*E-Defter Uygulama İçeriği ve Saklama Hizmetleri*

LUCA E-Defter uygulaması, E - Defteri GİB Portala göndermek için geliştirilmiş olup gönderilen E – Defter beratlarını saklamak için ayrı bir saklama üyeliği ile anlaşmaya varıldıktan sonra istenirse LUCA E - Defter uygulaması dahilinde, GİB Portala gönderilen E – Defter beratları aynı zamanda ilerleyen yıllarda saklanmak üzere İŞNET A.Ş. Portalına da gönderilebilir.

  • Gönderilen E – Defter beratlarını saklama hizmeti, E - Defter üyeliği için ödenecek olan ücret kapsamında yer almamaktadır
  • Gönderilen E – Defter beratlarını saklama hizmetini, E – Faturada özel entegratörlük anlaşmamız bulunan İŞNET A.Ş. firması, ayrı bir hizmet olarak sunmaktadır.
  • Gönderilen E – Defter beratlarını saklama hizmetini almak için Luca’ da E – Defter üyelerinin, İŞNET A.Ş. ile saklama hizmeti fiyatları çerçevesinde ayrıca saklama hizmetleri konusunda anlaşmaya varmaları gerekmektedir.
  • Bahsi geçen saklama hizmetleri üyelik bedeli ve yıllık üyelik yenileme bedeli, 10 GB’lık alan için geçerlidir.
  • Saklama hizmet anlaşması kapsamında İŞNET A.Ş. nin nette saklama portalında Luca Muhasebe Yazılımı’ na özel tüm saklama hizmet içerikleri için 10 GB’ lık alanın aşılması durumunda üyeliğin yenilenmesi gerekmektedir.
  • **İŞNET 'in verdiği E - Defter Saklama Hizmeti çerçevesinde yalnızca E - Defter beratları yer almamakta aynı zamanda Beyannameler, SGK, Mali Analiz, E - Defter Denetimleri ve Diğer Belgelerin Saklanması hizmeti de verilmektedir.**
  • ***Yukarıda bahsi geçen kontrollü saklama hizmeti için "E - Defter Beratlarını Saklama Hizmeti" üyelik başvurusunda bulunan Firmanın Vergi numarası ile Yüklenen E - Defterin Vergi Numarası Kontrolü yapılmaktadır. Bundan dolayı "E - Defter Beratlarını Saklama Hizmeti" üyelik başvurusunu, meslek mensuplarının Firmaları yapmalıdır.***
  • Kontrolsüz yalnıza depolama amaçlı saklama hizmeti başvurusunda bulunmak isterse meslek mensubu da İŞNET' e  başvuruda bulunabilir.

 

E – Defter Saklama ve Luca Muhasebe Yazılımına Özel Tüm Saklama Hizmetleri için Başvuru Merkezi

İŞNET A.Ş.

Telefon Numarası : 0 850 724 58 22

Mail Adresi: Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir