Türkiye'nin İlk ve Tek Web Tabanlı Merkezi Muhasebe Sistemi

x
E-Dönüşüm
Kaynaklar
Destek Talep
Tanıtım Talep
LUCA; her zaman mevzuata uygun en güncel yazılım olma özelliğini koruyor…

6111 Sayılı kanun 25.02.2011 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu kanun bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası ve diğer bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasını içeriyor.

Bu kanunla 4447 sayılı kanuna eklenen geçici 10. madde ile 1/3/2011 tarihinden itibaren işe alınan sigortalılar yönünden yeni bir işveren hissesi sigorta primi teşviki getirilmiş oldu.

Bu uygulama ile ilgili LUCA’da personel kartında 06111 sayılı kanun maddesini ekledik. Bu madde seçildiğinde ilgili kanun çerçevesinde bordro hesaplamaları yapılıyor ve teşvik süreleri takip ediliyor. Aynı zamanda işe giriş, e- bildirge ve diğer  bildirgeler de yazılıma eklendi.

Yine aynı kanunla 4447 sayılı kanunun geçici 9. ve 7. maddelerinde de 5510 sayılı kanun teşvikinden yararlanma imkanı sağlandı. Bu hesaplamalarda LUCA’da bordro ve bildirgelere yansıtıldı.

LUCA’nın en önemli özelliği olan mevzuata uygun güncel yazılım olması ve tüm kullanıcıların ücretsiz olarak bunu kullanabiliyor olmaları tüm üyelerimizi mutlu etmeye devam ediyor.