Türkiye'nin İlk ve Tek Web Tabanlı Merkezi Muhasebe Sistemi

x
E-Dönüşüm
Kaynaklar
Destek Talep
Tanıtım Talep
E - Dönüşümde E - Arşiv Faturası PDF Yazdır e-Posta

E – Arşiv Faturası Nedir?

E-Arşiv Faturası, Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın;

433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan sağlayan uygulamadır.

 

E – Arşiv Faturası Kullanım Yöntemleri

Uygulamadan yararlanmak için mükelleflerin 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir.

(VUK 433) İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler 2016 yılı ve müteakip yıllarda E-Arşiv kapsamındadır.

Kapsam dahilinde ve gönüllü olarak e-Arşiv kullanıcısı olmak isteyen bütün mükellefler e-Arşiv Uygulaması kapsamında faturalarını elektronik ortamda oluşturabilirler.

Söz konusu mükellefler, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ilgili hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başına kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadırlar.

 

E – Arşiv Faturası Luca Uygulamaları

  • Luca Mali Müşavir Paketi kullanıcıları, E - Arşiv faturasında da Luca çözümlerinden faydalanmak isterlerse ilk olarak Ticari Yazılımlarımızdan ( Luca NET veya Luca KOZA) birine ayrıca üye olmalıdırlar.
  • Ticari Yazılım üyeliği olmadan Luca Mali Müşavir Paketinde E - Arşiv faturası çözümlerimizden faydalanılamamaktadır.
  • İkinci adım olarak Ticari Yazılımlarımızda hazırlanan E – Arşiv faturalarının gönderilebilmesi için İŞNET A.Ş. ile ayrıca E – Arşiv Entegratörlüğü anlaşmasına varılması gerekir.
  • Ticari Yazılımlarımız dahilinde hazırlanan E – Arşiv faturaları, karşı taraf alıcıya, İŞNET A.Ş. tarafından gönderilebilmektedir.

 

Luca NET E - Arşiv Faturası Üyelik Başvurusu için tıklayınız

 

Luca KOZA E - Arşiv Faturası Üyelik Başvurusu için tıklayınız