Türkiye'nin İlk ve Tek Web Tabanlı Merkezi Muhasebe Sistemi

x
E-Dönüşüm
Kaynaklar
Destek Talep
Tanıtım Talep
Ticari Yazılım – Mali Müşavir Paketi İşleyişi PDF Yazdır e-Posta

 

Ticari Yazılım ürünlerimiz olan Luca Net KOBİ ve Luca Koza Ticari Yazılım paketlerimiz, Luca Mali Müşavir Paketine entegre olacak şekilde hazırlanmıştır.

Mali Müşavir Paketinde; Ön Muhasebe – Ticari İşlemler yer almadığı gibi Ticari Yazılım ürünlerimizde de Genel Muhasebe – Personel - Bordro – Defter, Beyanname Kayıtları – Sabit Kıymet Amortisman Kayıtları gibi mali müşavir paketinde yapılacak işlemler yer almamaktadır. Fakat Mali Müşavir Paketi, her iki Ticari Yazılım ile entegre çalışabildiğinden Luca Mali Müşavir Paketindeki tek düzen hesap planı Luca NET KOBİ Ticari Yazılıma aktarılabilmekte, cari ve stok kartları otomatik açılabilmekte, Ticari Yazılımdan da tüm evraklar, tarihler itibarı ile sıralandırılıp aktarılarak Luca Mali Müşavir Paketinde yevmiye kayıtlarını otomatik oluşturabilmektedir.

LUCA MUHASEBE SİSTEMİNDE, Ticari Ön Muhasebe evrak girişlerinin yapılması ve paralel olarak yevmiye kayıtlarının oluşturulabilmesi için her iki yazılıma da ayrı ayrı üyelik gereklidir. (Luca Mali Müşavir Paketi ile Luca Net veya Luca KOZA) 

Luca Net ve Luca Koza her ikisi de Luca Sisteminde Ticari Yazılımlardır. Luca KOZA Büyük Ölçekli firmalar için kapsamlı bir ticari yazılımdır. LucaNET KOBİ Ticari Yazılım ise orta ölçekli işletmelerin kullanımına uygundur. 

Luca Net ve Luca Koza arasındaki fark, açılan cari kart sayısı veya yapılan fatura kaydı sayısı kriteri değildir.

Aradaki fark, Luca Net KOBİ Ticari Yazılımda bulunmayıp Luca KOZA Ticari Yazılımda bulunan modüllerdir;

  • Sipariş Modülü,
  • Stok Envanterinde Stokların Ayrıca Depo Çıkışlarının Takibi (Depo Ambar Fişleri gibi fatura harici belgelerle)
  • İthalatçı firmalar için proforma fatura, ithalat fatura kapama işlemleri, detaylı ithalat analizleri,
  • İngilizce Program Versiyonu

Yukarıda bahsi geçen modüller, Luca NET KOBİ Ticari Yazılımda yer almamakta, Luca KOZA Ticari Yazılımda yer almaktadır.

E- DÖNÜŞÜM Kapsamındaki Ürünler Ve Hizmetler

Muhasebe Sisteminde çok önemli bir dönüşüm olan ticari belgelerin elektronik ortamlarda ilgili kurum veya firmalara gönderilmesi sürecinde ”Luca” çözümlerinden faydalanmak isteyenler için farklı ürünlerde ayrı ayrı çözüm önerileri sunulmuştur.

E – Defterde Luca çözümünü Luca Mali Müşavir Paketinde sunmakla birlikte ( yevmiye kayıtları mali müşavir paketinde yer almaktadır.) E – Fatura ve E – Arşiv Faturalarındaki çözümlerimizi de Ticari Yazılımlarımızda sunmaktayız.

Ticari belgelerin elektronik ortamlarda ilgili kurum veya firmalara gönderildikten sonra bu belgelerin saklanması konusundaki çözümümüzü ise TÜRMOB – İŞNET Özel Entegratörlük Anlaşması kapsamında İŞNET A.Ş. tarafından sağlanan hizmetlerle kullanıcılarımıza sunmaktayız.