Türkiye'nin İlk ve Tek Web Tabanlı Merkezi Muhasebe Sistemi

x
E-Dönüşüm
Kaynaklar
Destek Talep
Tanıtım Talep
Luca Muhasebe Sisteminde E - Fatura PDF Yazdır e-Posta

E – FATURA NEDİR?

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257 ile mükerrer 242’inci maddelerinin Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden 14/12/2012 tarihli ve 28497 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen mükelleflere ilave olarak elektronik defter tutma ve elektronik fatura (e-fatura) uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükelleflerin kapsamının genişletmesi ve ihracat işlemlerinde e-Fatura uygulamasına ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğ’in konusunu oluşturmaktadır.

Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Kullanma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile zorunluluk getirilen mükelleflere ilave olarak 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere de elektronik defter tutma ve e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir. 

 

E- DÖNÜŞÜM Kapsamındaki Ürünler Ve Hizmetler

 

Muhasebe Sisteminde çok önemli bir dönüşüm olan ticari belgelerin elektronik ortamlarda ilgili kurum veya firmalara gönderilmesi sürecinde ”Luca” çözümlerinden faydalanmak isteyenler için farklı ürünlerde ayrı ayrı çözüm önerileri sunulmuştur.

E – Defterde Luca çözümünü Luca Mali Müşavir Paketinde sunmakla birlikte ( yevmiye kayıtları mali müşavir paketinde yer almaktadır.) E – Fatura ve E – Arşiv Faturalarındaki çözümlerimizi de Ticari Yazılımlarımızda sunmaktayız.

Ticari belgelerin elektronik ortamlarda ilgili kurum veya firmalara gönderildikten sonra bu belgelerin saklanması konusundaki çözümümüzü ise TÜRMOB – İŞNET Özel Entegratörlük Anlaşması kapsamında İŞNET A.Ş. tarafından sağlanan hizmetlerle kullanıcılarımıza sunmaktayız.

Elektronik fatura yöntemini kullanan Luca Net veya Luca KOZA Ticari Yazılım kullanıcıları; hem satış faturalarını, e faturaya geçiş yapmış olan cari firmalarına elektronik dosya formatında gönderebilir hem de kendisine gelen elektronik faturaları, program dahiline alabilirler.

 

  • Luca Mali Müşavir Paketi kullanıcıları, e - faturada da Luca çözümlerinden faydalanmak isterlerse Ticari Yazılımlarımızdan ( Luca NET veya Luca KOZA) birine ayrıca üye olmalıdırlar.
  • Ticari Yazılım üyeliği olmadan e - fatura çözümlerimizden faydalanılamamaktadır.

 

Luca Net KOBİ Ticari Yazılımında firmalara verilen lisanslarda E - Fatura hizmeti ürüne entegreli olup E -Fatura için ekstra bedel ödenmemektedir.

Luca Net KOBİ Ticari Yazılımında meslek mensuplarına verilen lisans kapsamında E - Fatura, ayrıca ödecenek bir bedel karşılığında hizmete açılacak bir üyeliktir.

Luca KOZA Ticari Yazılımında ise E - Fatura, standart ve profosyonel ürünlerden her ikisinde de ayrıca ödenecek bir bedel karşılığında hizmete açılacak bir üyeliktir.

 

Luca NET E - Fatura Üyelik Başvurusu için tıklayınız

 

Luca KOZA E - Fatura Üyelik Başvurusu için tıklayınız